Yritysasiakkaiden tietosuojakäytäntö

   

  Canon – Tietosuojailmoitus Tässä

  tietosuojailmoituksessa selostetaan, kuinka Canon käsittelee asiakkailtaan ja mahdollisilta asiakkailtamme keräämiään henkilötietoja näiden käyttäessä Canonin palveluita, osallistuessa Canonin tapahtumiin tai tiloihin, tilatessa Canonin uutiskirjeitä tai käyttäessä Canonin verkkosivustoja, sovelluksia, alustoja ja palveluja, joita tämä tietosuojailmoitus koskee (Canonin ”Palvelut”).

  Canon on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka määrittää henkilötietojesi käyttötarkoituksen ja käsittelytavat eli sen mihin tarkoitukseen ja millä keinoilla henkilötietoja käytetään. Lisätietoja Canonista on tämän tietosuojalausunnon luvun 12 kohdassa "Canonin määritelmä".

  Sisällysluettelo

  1. 1. Milloin tämä tietosuojailmoitus on voimassa
  2. 2. Kerättävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus
   1. 2.1. Online-tilien tarjoaminen
   2. 2.2. Asiakkaiden tiedusteluihin vastaaminen
   3. 2.3. Tapahtumien hallinta
   4. 2.4. Asiakkaan toiminnasta oppiminen
   5. 2.5. Velvoitteiden täyttäminen
   6. 2.6 Uusien asiakkaiden löytäminen
   7. 2.7. Kyselyiden lähettäminen ja tulosten käyttäminen Canonin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.
   8. 2.8. Ostotiedot
   9. 2.9. Maksutiedot
   10. 2.10. Evästeet ja muut tekniikat
   11. 2.11. Lakisääteiset vaatimukset ja muut liiketoimintaan liittyvät tarkoitukset
  3. 3. Asiakkaiden henkilötietojen käytön oikeudellinen peruste
   1. 3.1. Canonin oikeutetut edut
  4. 4. Asiakastietojen jakaminen
   1. 4.1. Canonilla sisäisesti
   2. 4.2. Canonin ulkopuolella kumppaneiden ja kolmansien osapuolten kanssa
  5. 5. Asiakkaan tietojen suojaaminen
  6. 6. Markkinointiviestintä
  7. 7. Oikeuksien käyttäminen
  8. 8. Asiakkaan tietojen säilyttäminen
  9. 9. Asiakkaan sitoumukset
  10. 10. Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset
  11. 11. Yhteydenotot Canoniin

  12. 12. Canonin ja sen tytäryhtiöiden määritelmä

  1.Milloin tätä tietosuojailmoitusta  

  sovelletaan Seuraaviin palveluihin sovelletaan tätä tietosuojailmoitusta:

  • Lomakkeen täyttäminen jossakin Canonin sovelluksessa tai verkkosivustossa.
  • Yhteydenotot Canoniin käyttämällä takaisinsoitto- tai online-chat-toimintoja.
  • Canonin tuotteiden ja/tai palveluiden ostaminen tai näitä koskevat tiedustelut joko online- tai offline-tilassa.
  • Osallistuminen tutkimukseen, esimerkiksi kyselyyn.
  • Jonkin Canonin palveluportaalin käyttäminen.
  • Osallistuminen johonkin Canonin tapahtumaan tai Canonin kioskiin jonkin tapahtuman yhteydessä.
  • Kyselytietojen kerääminen asiakkailta koskien esimerkiksi Canonin tarjoaman palvelun tai tuotteen korjaamista tai päivittämistä ja Canonin velvoitteen täyttämistä asiakasta kohtaan.
  • Canon markkinoi tavaroita ja palveluita, joiden uskoo kiinnostavan asiakasta ja tämän yritystä.

    

    Siirry alkuunfreccia in su

  2. Canonin keräämät tiedot ja niiden käyttötarkoitus  

  Canon kerää henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

  • Kun asiakas on ilmaissut kiinnostuksensa tarjottavaa tuotetta tai palvelua kohtaan: Canon kerää asiakkaan yrityksen yhteystiedot. Jos asiakas lähestyy Canonia esimerkiksi verkossa, osallistuu Canonin osastoon tapahtumassa ja/tai soittaa Canonille mahdollisesta palvelusta tai tuotteesta, Canon ottaa asiakkaan tiedot muistiin niin, että asiakkaan kyselyä voidaan seurata sekä tarjota muita tuotteita ja palveluja, jotka saattavat kiinnostaa asiakkaan yritystä.
  • Rekisteröitymisen yhteydessä Canon pyytää asiakasta luovuttamaan henkilötietoja, joita Canon tarvitsee käyttäjätilin luomiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Osa näistä henkilötietokentistä on merkitty pakollisiksi. Jos asiakas ei anna Canonille pakollisiksi merkittyjä tietoja, Canon ei ehkä pysty tarjoamaan kaikkia palveluja tai niiden osia asiakkaalle.
  • Kun asiakas käyttää Canonin palveluita: Canon voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja asiakkaan tällaisten palveluiden käytöstä parantaakseen asiakkaan yleistä kokemusta ja täyttääkseen velvoitteensa asiakasta kohtaan.
  • Kun Canon tutkii markkinoitaan ja löytää potentiaalisia ostajia: Varmistaakseen, että Canon tavoittaa asianmukaiset yritysyleisöt, Canon voi ajoittain ostaa markkinointiluetteloita ja muita tietokantoja, joissa on yhteystietoja. Ne voivat sisältää asiakkaan nimen, yrityksen sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Canon ei kuitenkaan osta markkinointiluetteloja, jotka sisältävät asiakkaan yksityisiä, työn ulkopuolisia yhteystietoja.
  • Asiakkaan käyttökokemuksen ja Canonin palvelujen yleisen laadun parantaminen: Asiakkaan henkilökohtaisten perustietojen tuntemus antaa Canonille mahdollisuuden mukauttaa kaikkea asiakkaan osoitteeseen lähetettävää Canonin viestintää. Esimerkiksi Canon kerää asiakkaan roolitietoja varmistaakseen, että Canon tarjoaa markkinointia, joka liittyy asiakkaan rooliin asiakkaan liiketoiminnassa.

  Alla käsitellään yksityiskohtaisemmin, kuinka Canon käyttää keräämiään tietoja näissä olosuhteissa.

  2.1. Online-tilien tarjoaminen  

  Nämä ovat henkilökohtaisia tietoja, jotka asiakas antaa Canonille luotaessa verkkotiliä (esimerkiksi Canonin palveluportaalit), jotka tunnistavat asiakkaan henkilökohtaisesti eikä tämän yrityksen perusteella. Näitä ovat mm. asiakkaan nimi, asema asiakkaan yrityksessä, yrityksen sähköpostiosoite tai puhelinnumero. On useita syitä, miksi Canon tarvitsee näitä tietoja:

  • asiakkaan henkilöllisyyden vahvistaminen ja käyttäjien tunnistamisen auttaminen: Esimerkiksi asiakkaan sähköpostiosoite voi toimia asiakkaan käyttäjänimenä asiakkaan online-tilille kirjautumisen ja Canonin palveluiden käyttämisen yhteydessä.
  • Tärkeiden ilmoitusten lähettäminen: Canon voi esimerkiksi pyytää asiakasta ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, jotta voisi lähettää tälle tilausvahvistuksen. Lisäksi Canon voi lähettää viestejä asiakkaan tekemistä ostoksista tai käyttöehtoihin tai käytäntöihin tehdyistä muutoksista.

  2.2. Asiakkaiden tiedusteluihin vastaaminen  

  Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kyselyihin vastaamisen ja käyttäjien tunnistamisen helpottamiseksi. Asiakkaan yhteystiedot kerätään esimerkiksi, kun asiakas lähettää soittopyyntölomakkeen tai käyttää Canonin asiakkaille suunnattuja chat-ominaisuuksia, minkä jälkeen näitä voidaan käyttää tunnisteena tulevaisuudessa. Aina kun asiakas täyttää lomakkeen Canonin verkkosivustolla tai sovelluksessa, Canon voi tallentaa asianomaiset henkilöllisyystiedot niin, että voi jäljittää asiakkaan kyselyn historian ja käsitellä sitä tehokkaammin.

  2.3. Tapahtumien hallinta  

  Canon kerää asiakkaan tietoja rekisteröidäkseen tämän tapahtumaan, webinaariin tai seminaariin, johon asiakas on ilmaissut kiinnostuksensa, käsittelee asiakkaan tapahtumaan liittyvän maksun (tarvittaessa) ja toimittaa asiakkaalle asiaankuuluvan materiaalin kyseistä tapahtumaa varten:

  esimerkiksi ja tapahtuman tyypistä riippuen Canon kerää asiakkaan nimen, puhelinnumeron (ainoastaan asiakkaan yrityksen puhelinnumero on syytä antaa), hätäyhteystiedot (vain ehdottoman välttämättömissä tapauksissa), ruokavaliovaatimukset ja kaikki muut tiedot, joita tarvitaan, jotta asiakas voi saada kaiken irti kokemuksestaan.

  2.4. Asiakkaan toiminnasta oppiminen 

  2.4.1. Selailu, laitteen tiedot ja vuorovaikutus  

  Canon tallentaa ajoittain tietoja asiakkaan toimista (esimerkiksi toistuvista sivustovierailuista, vuorovaikutuksista, käytetyistä avainsanoista, online-sisällön tuotannosta), kun asiakas ottaa yhteyttä ja käyttää Canonin palveluita niin, että Canon pystyy rakentamaan asiakkaasta ”kuvan” ajan myötä. Lisäksi Canon kerää tietoja laitteista ja tavoista, joilla asiakas käyttää Canonin palveluita ja niiden sisältöä mukaan lukien tapahtumat palveluportaalin kautta.

  Canon saattaa yhdistää käyttöä koskevia tietoja (kuten selailu) asiakkaan henkilötietoihin, mutta Canon ei tallenna sellaisia henkilötietoja, jotka asiakas on jättänyt ilmoittamatta rekisteröinnin yhteydessä. Kun henkilötietojen, joilla asiakas voidaan tunnistaa, käyttäminen ei ole välttämätöntä tässä osiossa esitettyjen tarkoitusten saavuttamiseksi, Canon käsittelee asiakkaan toimintaan liittyviä tietoja vain koosteita varten.

  Kun vierailet Canonin verkkosivuilla tai käytät Canonin palveluita, keräämme tietoja käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä ja selaimesta, mukaan lukien tiedot, jotka kerätään automaattisesti Canonin palveluiden käytön yhteydessä (esim. haetut tiedot, aikaleimat, IP-osoitteet sekä soveltuvin osin ja tarvittaessa erilaiset verkkoinfrastruktuuri- ja palvelintunnisteet).

  Canon käsittelee asiakkaan käyttäytymis-, laite- ja vuorovaikutustietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpitäminen, suojaaminen ja parantaminen sekä uusien kehittäminen.:
   • Esimerkiksi tietoja asiakkaan Canonin Web-sivustojen selaamisesta tai tuotehauista voidaan käyttää tietojen analysointiin ja tutkimukseen, parempien käyttäjämatkojen tuottamiseen, osuvampien hakutulosten tarjoamiseen tai tietojen jäsentämiseen Canonin palveluissa.
   • Kun asiakas asentaa Canonin mobiilisovelluksen, Canon saa tietoonsa yksilöllisen sovellusnumeron sekä tietoja asiakkaan käyttämästä laitteesta.
  • Tiedot helpottavat Canonin sovellusten ja Palveluiden ylläpitoa ja mahdollistavat automaattiset päivitykset:
   • Asiakkaan käyttökokemuksen ja Canonin palveluiden yleisen laadun parantaminen: asiakkaan toiminta, kuten sivut, joilla asiakas vierailee tai kohteet, jotka asiakas näkee, välittävät Canonille tietoa siitä, mitä asiakas pitää tärkeänä ja kiinnostavimpana Canonin Palveluissa niin, että Canon pystyy räätälöimään asiakkaan kokemuksen tälle tärkeimpien asioiden ympärille ja näyttää personoitua sisältöä.
   • Laitteen ja alustan tunnistustiedot kertovat Canonille, millä laitteella asiakas käyttää Canonin Palveluita. Canon käyttää tietoja mukauttaakseen ja optimoidakseen Palveluitaan asiakkaan laitteelle sopiviksi ja parantaakseen tämän käyttäjäkokemusta (esim. tarjoamalla sopivampaa sisältöä ja mainoksia laitteella tai selaimella, jota asiakas käyttää).
   • Tietojen tallentaminen suoraan asiakkaan laitteeseen auttaa Canonia kehittämään ominaisuuksia, kuten verkkosivuston toimintaa ja sisällön lataamista myös silloin, kun asiakkaan laite ei ole yhdistettynä verkkoon.
  • Sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti tavoitteena on tarjota asiakkaalle markkinointiviestintää, esimerkiksi osuvampaa sisältöä ja tarjouksia sekä viimeisimmät uutiset tuotteista ja tapahtumista, joiden Canon uskoo kiinnostavan asiakasta ja asiakkaan yritystä.
   • Esimerkiksi markkinointisähköpostissa olevan linkin seuraaminen opetusohjelmaan tai Canonin seuraaminen Facebookissa tai Twitterissä.
   • Kun Canon ymmärtää, miten ja missä asiakas käyttää Canonin palveluita, voimme tarjota asiakkaalle yksilöllisempiä ja hyödyllisempiä tietoja asiakkaan ilmoittamien viestintäkanavien kautta.
  • .
  • Canonin muiden käyttäjien ja Canonin suojaaminen:
   • Canon seuraa Palveluitaan poikkeavan ja epäilyttävän toiminnan, kuten automaattisen väärinkäytön, havaitsemiseksi, jotta voi puuttua toimintaan viipymättä ja ilmoittaa käyttäjille tiliin mahdollisesti liittyvästä petollisesta toiminnasta.
   • Canon voi käyttää asiakkaan henkilötietoja myös sisäisen valvonnan tarkoituksiin, jotta voidaan varmistaa, että Canon noudattaa toiminnassaan kaikkia sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia.

  2.4.2.Tuotetiedot, tuotteiden käyttö sekä huolto- ja tukihistoria 

  ovat tietoja, jotka koskevat asiakkaan Canonin tuotteita tai ratkaisuja (kuten tarjotut palvelut, ohjelmistosovellukset, tuotteen malli, sarjanumero ja ostopäivä), sekä sitä, miten Canonin tuotteet tai ratkaisut määritetään ja miten niitä käytetään (esim. asetukset, asennus ja integrointi tai muut asetukset). Lisäksi näihin kuuluvat Canonin Palvelut sekä tiedot asiakkaan tai hallinnoiduista palveluista, hallussa olevista lisensseistä, takuu- ja korjausvuorovaikutuksesta Canonin kanssa. Joskus nämä tiedot linkitetään asiakkaan yritykseen, mutta toisinaan ne on välttämättä linkitettävä asiakkaaseen henkilökohtaisesti (esim. Canonin asiakkaat, jotka ovat ammatiltaan valokuvaajia).

  Kaikkia tämän kategorian tietoja ei katsota henkilötiedoiksi, mutta Canon suojaa ne tästä huolimatta riittävän tietosuojan varmistamiseksi. Canon käsittelee näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • tarjotakseen asiakkaalle käyttökelpoisempaa tietoa, osuvampaa sisältöä ja tarjouksia sekä viimeisimmät uutiset Canonin tuotteista, ratkaisuista, palveluista ja tapahtumista. Näitä ovat esimerkiksi henkilökohtaiset ja käyttökelpoiset tiedot, kuten asiantuntijavinkit ja vinkit,
  • oppimisresurssit, ohjelmistopäivitykset, asennus- tai käyttöoppaat tai tiedot asiaankuuluvista koulutuskursseista. Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpito, suojaamien ja parantaminen sekä uusien kehittäminen:
  • kun Canon ymmärtää, miten asiakkaat käyttävät Canonin tuotteita, opimme samalla, mitä toimintoja meidän on parannettava tai lisättävä tuleviin tuotteisiin:
   • Asiakkaiden auttaminen näiden Canonin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa: Canon tarvitsee asiakkaan tuotetietoja, jotta voi suorittaa asiakkaan kyselyihin liittyviä vianmäärityksiä tehokkaammin ja toimittaa asiakkaalle tietoja, jotka koskevat asiakkaalla olevaa Canonin tuotetta.
   • Kun Canon tietää, mitä käyttöjärjestelmää asiakas käyttää, asiakkaan ongelma voidaan ratkaista tehokkaammin esimerkiksi kertomalla, mitkä ohjaimet parhaiten sopivat tämän käyttöjärjestelmään.
   • Canon hyödyntää näitä tietoja myös määrittäessään, onko asiakkaan Canon-tuotteella takuu.

  2.5.Velvoitteiden täyttäminen  

  Tukeakseen asiakkaan liiketoimintaa ja suoriutuakseen sopimuksenmukaisista palveluistaan asiakkaan kanssa Canon saattaa joutua keräämään henkilötietoja korjausten järjestämiseksi sekä tilausten ja palvelujen suorittamiseksi. Tätä varten Canonin on sovittava tapaamisia, ja siksi on tarve saada jonkun asiakkaan yrityksessä toimivan yhteystiedot. Esimerkkejä ovat:

  • kun asiakas soittaa puhelun korjauksen tai huollon järjestämiseksi;
  • kun asiakas täyttää Canonin lähettämä lomakkeen jostakin asiakkaalla olevasta Canonin tuotteesta mukaan lukien verkkoversiot;
  • hallittujen palveluiden, kuten raportoinnin, käytön ja hyödyntämisen, tarjoaminen;
  • henkilöllisyyden vahvistaminen AML/KYC:n
  • varmentamiseksi; kun Canon havaitsee ongelmia asiakkaan Canon-ohjelmistossa tai -laitteistossa, joista Canonin on keskusteltava asiakkaan kanssa; ja
  • kun asiakas järjestää vierailuja tai laitteiden keräämistä.

  Kun Canonin on suoritettava teknisiä toimintoja asiakkaan IT-infrastruktuurissa, Canon voi saada käyttöoikeuden asiakkaan organisaation hallussa oleviin henkilötietoihin. Käyttäessään kolmansia osapuolia Canonin toteutustoimintoihin Canon varmistaa, että valinta koskee luotettavia kumppaneita, joilla on samat arvot kuin Canonilla.

  Asiakkaan roolin mukaan Canon saattaa joutua käyttämään asiakkaan tietoja ottaakseen yhteyttä asiakkaaseen koskien online-palvelujen saatavuutta (esimerkiksi määräaikaishuoltoon liittyviä päivityksiä) tai kyseisten palvelujen muutoksia.

  2.6. Uusien asiakkaiden löytäminen  

  Tarjotakseen tuotteitaan ja palveluitaan muille, jotka saattavat olla niistä kiinnostuneita, Canon hankkii joskus asiakkaiden yhteystietoja Canonin alan kumppaneiltaan sekä ammattijärjestöiltä, jotka tarjoavat näitä tietoja yrityksille. Saadessaan yhteystiedot tällä tavalla Canon varmistaa, että asiakkaan yhteystiedot eivät kuulu mihinkään kansalliseen opt-out-palveluun.

  2.7. Canon ja sen kumppanit lähettävät ajoittain Canonin asiakkaille kyselyjä ja palautelomakkeita käyttääkseen tuloksia Canonin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. 

  Jos asiakas antaa nimensä ja yhteystietonsa, Canon voi käyttää näitä vastatakseen palautteeseen ja tarjotakseen asiakkaalle tietoja, joiden Canon uskoo kiinnostavan asiakasta tämän antamien vastausten perusteella ja lisätäkseen kyseisen asiakkaan Canonin markkinointitietokantaan (asiakas voi jättäytyä pois kyselyn aikana, jos ei ole kiinnostunut).

  Canonin kumppanit voivat mahdollisuuksien mukaan päättää, kuinka asiakkaan tietoja käytetään tutkimuksissaan. Tällöin Canon ei hallitse asiakkaan henkilötietojen käyttöä eikä asiakas ole enää tämän tietosuojailmoituksen alainen. Lukemalla kyseisten kumppanien tietosuojakäytännöt saadaan lisätietoja heidän tietosuojakäytännöistään tai tietoja tilauksen peruuttamisesta.

  2.8. Ostotiedot  

  Canon pitää kirjaa tavaroista ja palveluista, joita asiakas ostaa Canonin palveluiden kautta. Näiden avulla Canon pystyy tarjoamaan, pitämään yllä, suojaamaan ja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan sekä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita: Canon lähettää niin ikään tärkeitä viestejä koskien esimerkiksi asiakkaan tekemiä ostoksia tai käyttöehtoihin tai käytäntöihin tehtyjä muutoksia.

  2.9. Maksutiedot 

  Canon ei käsittele tai tallenna asiakkaan pankkiyhteystietoja tai luotto- tai pankkikorttia koskevia tietoja tämän ostaessa tuotteita tai palveluita Canonin palveluiden kautta. Ostosten maksut suoritetaan sellaisten kolmannen osapuolen maksualustojen kautta, jotka eivät jaa asiakkaan pankkitietoja Canonin kanssa.

  2.10. Evästeet ja muut tekniikat  

  Evästeet ja vastaavat tekniikat (kuten jäljitteet) ovat pienikokoisia tiedostoja, joiden avulla voidaan tallentaa teknisiä ja/tai henkilötietoja, yksilöidä palvelun käyttäjiä ja mahdollistaa tiettyjen toimintojen käyttö. Lisätietoja Canonin palveluissa käytettävistä evästeistä ja siitä, miten evästeiden käyttö voidaan estää, on kunkin Canonin palvelun omassa evästekäytännössä. Kunkin palvelun evästekäytäntö on luettavissa kyseisen palvelun verkkosivuston kautta tai asianomaisen sovelluksen evästeitä käsittelevästä osiosta.

  2.11. Lakisääteiset vaatimukset ja muut liiketoimintaan liittyvät tarkoitukset 

  On tilanteita, joissa Canonin on käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja soveltuvien lakien ja määräysten noudattamiseksi, esimerkiksi silloin, kun Canon on velvollinen ilmoittamaan epäillystä petoksesta.

  Asiakkaan tietojen käsittelyyn voi liittyä myös muita liiketoimintaa koskevia tarkoituksia, mukaan lukien neuvotteleminen, sopimusten tekeminen ja toteuttaminen, tilien ja arkiston hallinta, yritysten yhteiskuntavastuun, oikeudellisten, lainsäädännöllisten ja sisäisten tutkimusten tukeminen.

    Siirry alkuunfreccia in su

  3. Asiakkaiden henkilötietojen käytön oikeudellinen peruste  

  Canon käsittelee asiakkaan henkilötietoja vain, jos Canonilla on laillinen peruste tehdä niin.

  Oikeusperuste riippuu siitä, mihin edellä mainituista tarkoituksiin Canon on kerännyt ja käyttänyt asiakkaan henkilötietoja. Melkein kaikissa tapauksissa oikeusperuste on jokin seuraavista:

  • Canonin on välttämätöntä ymmärtää asiakkaitaan, mainostaa Canonin tavaroita, tuotteita ja palveluita sekä toimia tehokkaasti monikansallisena IT-yrityksenä, kuvantamisen, valokuvaustuotteiden, tiedon ja dokumenttien hallintatuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden palveluntarjoajana sekä valmistajana. Katso lisätietoja jäljempää kohdasta 3.1.
  • Sopimuksen täyttäminen asiakkaan yrityksen kanssa: jos asiakas on tilannut tai pyytänyt tuotteita tai palveluita Canonilta ja Canon tarvitsee asiakkaan yhteystietoja käsitelläkseen asiakkaan tilauksen ja toimittaakseen tuotteet tai Palvelut.
  • Lain noudattaminen: kun Canonilla on lakisääteinen velvoite ja sen on käytettävä asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kyseistä velvoitetta.
  • Suostumus: esimerkiksi silloin, kun asiakas on antanut Canonille tietoja vapaaehtoisesti osallistuakseen kilpailuun. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa Canonin Canon Europen tietosuojasivulta

  3.1 Canonin oikeutetut edut  

  Canonin oikeutetut edut ovat kyseessä esimerkiksi silloin, kun Canonin on tarpeen ymmärtää asiakkaittaan riittävän yksityiskohtaisesti, jotta Canon voi luoda ja julkistaa uusia tuotteita ja palveluita sekä tarjota Canonin asiakkaille parempi käyttökokemus. Esimerkiksi:

  • Canon käyttää analytiikkaa tällä oikeusperusteella, koska tämä on tarpeen räätälöidyn kokemuksen tarjoamiseksi asiakkaalle ja jotta Canon voi parantaa, ylläpitää ja hallita Canonin tuotteita ja palveluita tavalla, jotka täyttävät
  • asiakkaan odotukset asiakkaana; Canonin on käytettävä asiakkaan tietoja, jotta Canon voi paremmin tukea asiakkaan organisaatiota ja ylläpitää
  • asiakkaan käyttämiä tuotteita ja palveluita; Canon käyttää liidien ja kampanjoiden hallintateknologiaa auttaakseen Canonia analysoimaan, kuinka Canonin asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa Canonin kanssa ja tarjotakseen asiakkaalle viime kädessä osuvampaa ja kiinnostavampaa sisältöä;
  • Canon osallistuu tuotekehitykseen parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä käyttää asiakkaan kyselyistä ja muualta saatua palautetta osana tätä prosessia; ja
  • kuten useimmat yritykset, Canon markkinoi mahdollisuuksien mukaan uusia tuotteita ja palveluita, joiden Canon uskoo kiinnostavan asiakasta tarjoamalla aina asiakkaalle mahdollisuuden tilauksen peruuttamiseen.

    Alkuun freccia in su

  4. Asiakastietojen jakaminen 

  4.1. Canonilla sisäisesti 

  Canon rajoittaa pääsyn henkilötietoihin Canonin yritysryhmään kuuluviin henkilöihin, joilla on ”tarve tietää” tällaiset tiedot. Canon voi esimerkiksi siirtää asiakkaasta keräämiään henkilötietoja Canonin paikallisille myyntiyrityksille tai paikallisille palvelukeskuksille tarjotakseen Canonin Palveluita paikoissa, joissa asiakas on.

  4.2. Canonin ulkopuolella kumppaneiden ja kolmansien osapuolten kanssa  

  Canon voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja tytäryhtiöilleen (jotka on määritetty tämän tietosuojalausunnon kohdassa 12) näiden omaan käyttöön, joka liittyy Canonin tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai niiden parantamiseen. Asiakkaan tietoja voidaan myös luovuttaa Canonin tytäryhtiöille Canonin tuotteiden ja palveluiden markkinointia varten, jos asiakas on antanut Canonille luvan lähettää itselleen markkinointiviestejä. Canonin asiakkaan käyttäessä Canonin Palveluita tai ostaessaan Canonin tavaroita keräämiä henkilötietoja voidaan jakaa tai luovuttaa muille Canon-kumppaniyrityksille kuin Canonille ja sen tytäryhtiöille Canon-tuotteiden ja palvelujen asiakkaalle markkinointia ja myyntiä varten. Jos asiakkaan maassa noudatettava tietosuojalainsäädäntö niin vaatii, Canon jakaa asiakkaan tietoja Canonin kumppanien markkinointitarkoituksiin vain, kun asiakas on antanut Canonille suostumuksensa.

  Canon voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja muun muassa seuraaville kolmansille osapuolille tässä kuvattuihin tarkoituksiin:

  • myyjät tai muut alihankkijat, joiden kanssa Canonilla on liikesuhde ja jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita Canonille niin, että Canon voi tarjota Palveluitaan asiakkaalle (kuten varastointi ja toimitus, huolto- ja kunnossapitokumppanit, ohjelmistokehitys, verkkosivustojen ylläpito ja hallinta);
  • kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka toteuttavat markkinointikampanjoita, luovat viittauksia tai suorittavat asiakastutkimuksia Canonin puolesta;
  • maksujenkäsittely-yritykset, luottotietotoimistot ja petostentorjuntapalveluntarjoajat maksujen käsittelemiseksi ja (tarvittaessa) petostarkastuksen suorittamiseksi;
  • Canonin ammatillisten ja oikeudellisten neuvonantajien kanssa kaupallisen, taloudellisen tai oikeudellisen neuvonnan saamiseksi.;
  • Jos Canon myy yrityksen omaisuutta, henkilökohtaisia tietoja voidaan paljastaa mahdolliselle ostajalle. Näissä olosuhteissa Canon yrittää kohtuullisin keinoin varmistaa, että tämän tietosuojailmoituksen ehdot sitovat ostajaa;
  • poikkeusolosuhteissa henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja valvontaviranomaisille, Canonin oikeuksien, omaisuuden tai Canonin asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisuuden turvan suojaamiseksi; Canon voi myös paljastaa asiakkaan henkilötietoja, jos se on tarpeen minkä tahansa lainkäyttöalueen
  • lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, mukaan lukien silloin, kun tämä velvoite johtuu Canonin vapaaehtoisesta toiminnasta tai päätöksestä (esim. Canonin päätös toimia jossakin maassa tai tähän liittyvä päätös).

    Alkuunfreccia in su

  5. Asiakkaan tietojen suojaaminen 

  Asiakkaan henkilötiedot on tallennettu suojattuihin palvelimiin, eikä niitä käytetä muuten kuin tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin. Palvelimien, joihin Canon tallentaa tiedot, käyttöoikeus on vain valtuutetuilla henkilöillä, ja Canon pyrkii varmistamaan, että tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty tietojesi suojaamiseksi.

  Valitettavasti minkään tiedonsiirron turvallisuutta Internetin tai tallennusjärjestelmän kautta ei voida taata täydellisesti. Jos asiakkaalla on syytä uskoa, että hänen vuorovaikutuksensa Canonin kanssa ei ole enää turvallista (jos asiakas esimerkiksi kokee, että minkä tahansa tilin, joka asiakkaalla on Canonilla, suojaus on vaarantunut), häntä pyydetään ilmoittamaan välittömästi Canonille ongelmasta ottamalla yhteyttä Canonin alla oleviin yhteystietoihin.

  Canon käyttää myyjiä ja palveluntarjoajia ympäri maailmaa. Tästä johtuen asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä sen maan ulkopuolella, jossa asiakas asuu, mukaan lukien jos asiakas asuu Euroopassa, ja tällaisia maita voivat olla maat, joissa asiakkaalla saattaa olla vähemmän laillisia oikeuksia suhteessa henkilökohtaisiin tietoihinsa kuin asiakkaalla on paikallisen lakinsa mukaan. Jos Canon siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle maahan, jossa asiakkaan henkilötietojen oikeussuoja on alhaisempi, Canon varmistaa, että asiakkaan yksityisyyden oikeuksia suojellaan asianmukaisin suojatoimin, erityisesti EU:n vakiosopimuslausekkeiden avulla. Asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Canoniin, jos asiakas haluaa lisätietoja näistä suojatoimista.

  Alkuunfreccia in su

  6. Markkinointiviestintä  

  Canon ja/tai muut Canon-konsernin yritykset voivat käyttää asiakkaan henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja tiedottaakseen asiakasta muista tuotteista ja palveluista, jotka Canonin mielestä voivat kiinnostaa asiakasta ja asiakkaan yritystä. Asiakas voi määrittää, haluaako hän saada tällaisia tietoja rastittamalla sopivan ruudun Canonin lomakkeissa tai kertomalla Canonille mieltymyksistään ollessaan Canon kanssa vuorovaikutuksessa henkilökohtaisesti.

  Asiakas voi milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia tietoja asianomaisesta asetuskeskuksesta tai peruuttamalla tilauksen käyttämällä linkkiä/mekanismia, joka on annettu kaikessa soveltuvassa viestinnässä. Jos asiakas peruuttaa markkinoinnin tilauksensa, on huomattava, että Canon saattaa silti ottaa yhteyttä asiakkaaseen ajoittain palveluviesteillä (esimerkiksi vahvistaakseen asiakkaan tekemän tilauksen tai toimitustiedot).

  Alkuunfreccia in su

  7. Oikeuksien käyttäminen 

  Joillakin lainkäyttöalueilla asiakkaalla on oikeus päästä käsiksi, korjata, päivittää, rajoittaa ja saada koneellisesti luettava kopio omista henkilötiedoistaan tai poistaa tietojaan sekä harjoittaa kaikkia muita lainkäyttöalueellaan sovellettavia oikeuksia. Asiakas voi pyytää saada harjoittaa näitä oikeuksia Canonin Canon Europen tietosuojasivulta napsauttamalla, Canonin viestintäsähköpostiviesteissä olevaa linkkiä tai siirtymällä Canonin asianomaiselle verkkosivustolle tai sovellusten asianomaiseen osioon tai ottamalla yhteyttä tämän ilmoituksen lopussa annettuihin Canonin yhteystietoihin.

  Canon poistaa asiakkaan henkilötiedot, kun niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on alun perin kerätty.

  Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä tiettyihin tarkoituksiin, joista yksi on asiakasmarkkinoinnin lähettäminen. Lisätietoja markkinoinnin kieltämisestä saat yltä kohdasta Markkinointiviestintä.

  Canon noudattaa kaikkia asiakkaan pyyntöjä käyttää asiakkaan oikeuksia sovellettavan lain mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että näihin oikeuksiin liittyy useita rajoituksia, ja saattaa olla tilanteita, joissa Canon ei pysty noudattamaan asiakkaan pyyntöä. Jos asiakas haluaa esittää omia henkilötietojaan koskevia pyyntöjä tai jos asiakkaalla on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat hänen henkilökohtaisia tietojaan, hänen tulee ottaa yhteyttä Canoniin alla olevia tietoja käyttäen. Asiakkaalla on niin ikään oikeus esittää huolenaiheensa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

  Alkuun freccia in su

  8. siakkaan tietojen säilyttäminen  

  Canon säilyttää asiakkaan henkilökohtaisia tietoja niin kauan kuin Canon tarvitsee niitä tämän tietosuojailmoituksen osiossa 2 määriteltyihin tarkoituksiin ja soveltuvien lakien edellyttämien säilytysaikojen mukaisesti sekä asiaankuuluvia vanhentumisaikoja noudattaen. Useimmilla lainkäyttöalueilla, joilla kyseistä säännöstä sovelletaan, vaadittu aika on yleensä enintään kuusi (6) vuotta. Esimerkiksi jos asiakas on tehnyt ostoksen Canonilta, Canon pitää kirjaa asiakkaan ostosta laskutus-, vero- ja takuutarkoituksiin tarvittavan ajan. Canon voi myös pitää kirjaa asiakkaan kanssa käydystä kirjeenvaihdosta (esimerkiksi jos asiakas on tehnyt valituksen tuotteesta tai Canonin palveluista) niin kauan kuin on tarpeen suojautuakseen oikeudelliselta vaateelta. Kun Canonin ei enää tarvitse säilyttää asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, Canon poistaa ne. On huomattava, että jos asiakas peruuttaa Canonin markkinointiviestinnän, Canon pitää kirjaa asiakkaan viestintätiedoista varmistaakseen, että Canon ei markkinoi asiakkaalle tulevaisuudessa.

  Canon ei poista asiakkaan henkilötietoja, jotka liittyvät aktiiviseen asiakassuhteeseen tai asiakkaan pyytämään tuotteeseen tai palveluun (kuten Canonin myymälästä vasta hankittuun tuotteeseen tai palveluun).

  Alkuunfreccia in su

  9. Asiakkaan sitoumukset  

  Asiakas sitoutuu takaamaan Canonin Palveluissa jakamiensa tietojen laadun. Asiakkaan kaikkien Canonille toimittamien henkilötietojen on oltava todellisia, tarkkoja ja ajantasaisia. Asiakas ottaa täyden vastuun siitä, että hänen tietonsa ovat paikkansa pitäviä ja ajantasaisia ja että ne noudattavat tätä periaatetta.

  Alkuunfreccia in su

  10. Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset 

  Canon päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin voidakseen tiedottaa käyttäjille viipymättä kaikista Canonin tietojenkäsittelytoimista. Canon ei käsittele asiakkaan henkilötietoja tavalla, joka voisi vaarantaa niiden tietosuojan. Lisäksi Canon sitoutuu pyytämään asiakkaan nimenomaisen suostumuksen toimilleen aina tarvittaessa voidakseen varmistaa asiakkaan yksityisyydensuojan. Canon tiedottaa asiakkaalle kaikista tähän tietosuojailmoitukseen tehtävistä muutoksista Canonin palveluiden kautta. Lisäksi Canon tiedottaa tähän tietosuojailmoitukseen tehtävistä tärkeistä muutoksista asiakkaan ilmoittamien viestintäkanavien kautta. Mikäli asiakas jatkaa Canonin Palveluiden käyttöä saatuaan tiedon tämän tietosuojakäytännön päivityksestä, hän sitoutuu noudattamaan päivitettyjä ehtoja.

  Alkuunfreccia in su

  11. Yhteyden ottaminen Canoniin  

  Ota yhteyttä Canoniin, jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä tietosuojailmoituksesta, joko omassa alueellisessa Canon-toimistossa, joka löytyy Canonin verkkosivuston Yhteystiedot-sivulta, tai suoraan Canonin Euroopan tietosuojavastaavaan kirjoittamalla osoitteeseenDataProtectionOfficer@canon-europe.com

  Canon toivoo pystyvänsä vastaamaan kaikkiin asiakkaan huolenaiheisiin. Jos asiakas ei kuitenkaan ole vieläkään tyytyväinen, asiakas saattaa esittää huolenaiheensa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

  Alkuunfreccia in su

  12. Canonin ja sen tytäryhtiöiden määritelmä  

  Tässä tietosuojailmoituksessa ”Canon” tarkoittaa Canon Inc:ia ja Canon Europa N.V:tä ja sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Canoniin voidaan myös viitata sanalla ”me”. Canonin tytäryhtiöillä tarkoitetaan:

  • Canon Europa N.V:n (CENV) hallinnassa olevaa tytäryhtiötä, jossa se hallinnoi yrityksen taloudellista ja operatiivista toimintaa. Määräysvaltaa edustaa yli 50 %:n omistusosuus äänivallasta. Yhtiötä,
  • jossa CENV:n on merkittävää vaikutusvaltaa taloudellista ja operatiivista toimintaa koskevassa päätöksenteossa (mutta yritys ei ole CENV:n hallinnassa osittain tai kokonaan). Merkittävällä vaikutusvallalla tarkoitetaan yli 20 %:n omistusosuutta (suoraan tai muiden tytäryhtiöiden kautta).

  Alkuunpil opp

   

  Viimeksi muokattu: 2020-12-10

  Versio: 1.1