Käyttöehdot

  Lue tämä asiakirja ennen kuin avaat Canon OY -sivuston. Käyttämällä Canonin verkkosivuja hyväksyt seuraavat ehdot.
  ÄLÄ KÄYTÄ NÄITÄ VERKKOSIVUJA, JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA.

  1. Hyväksyminen

  Canon Europa N.V. (”Canon”) tarjoaa nämä verkkosivut (”Canonin verkkosivut”) asiakkaalle seuraavilla ehdoilla (”Käyttöehdot”). Kun käyttäjä siirtyy jollekin Canonin verkkosivulle, hän sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Canon voi aika ajoin päivittää näitä ehtoja korvaamalla ne päivitetyillä ehdoilla ilman, että siitä ilmoitetaan käyttäjälle erikseen. Käyttäjän kannattaa tarkistaa käyttöehdot joka kerta käydessään Canonin verkkosivuilla ja varmistettava, onko niitä päivitetty.

    Alkuun up-arrow

  2. Canonin verkkosivusto

  Käyttäjä saa näiltä Canonin verkkosivuilta tietoja Canonin tuotteista ja palveluista ja voi lisäksi pyytää verkkosivujen kautta lisätietoja Canonilta. Nämä Canonin verkkosivut on suunnattu Euroopan markkinoille, ja tuotteet ja palvelut saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja saatavilla olevista tuotteista ja palveluista kansallisilta ja paikallisilta verkkosivuilta.

    Alkuun up-arrow

  3. Käyttö

  Käyttäjä ei julkaise eikä lähetä näiden verkkosivujen kautta mitään sellaista aineistoa, joka on tai jonka voidaan tulkita (i) olevan loukkaavaa, harjaavaa, siveetöntä, hyökkäävää, epäasiallista, rotuvihaa lietsovaa, syrjivää tai pilkkaavaa, (ii) joka rikkoo tai jonka voidaan tulkita rikkovan salassapitovelvollisuutta, loukkaavan yksityisyyttä tai paljastavan liikesalaisuuden; (iii) loukkaavan kolmannen osapuolen omistusoikeutta puutteellisten käyttöoikeuksien ja/tai lupien vuoksi tai (iv) rikkovan lakia.

  Käyttäjä suostuu myös siihen, että hän ei siirrä tai lähetä verkkosivujen kautta aineistoa, jota voidaan kohtuudella pitää tai jonka voidaan tulkita rohkaisevan rikolliseen toimintaan, aiheuttavan siviilioikeudellisen vastuun tai olevan jonkin maan lakien tai toimivaltaisen viranomaisen sääntöjen vastainen tai loukkaavan minkä tahansa missä päin tahansa sijaitsevan toimeenpanokelpoisen kolmannen tahon oikeuksia.

  Canon pidättää itsellään oikeuden poistaa verkkosivuilta aineiston, jonka se epäilee olevan kiellettyä näiden käyttöehtojen kohdan 4 perusteella tai muuten sopimatonta. Edellä mainitusta huolimatta käyttäjä tunnustaa, että Canonilla ei ole kontrollia toisten käyttäjien tarjoamaan sisältöön eikä Canon väitä valvovansa verkkosivujen sisällön oikeellisuutta, sopivuutta ja yhdenmukaisuutta näissä Käyttöehdoissa annettujen periaatteiden mukaisesti.

  Käyttäjä ei saa lisätä Canonin verkkosivuille linkkiä sivustoille, jotka ovat säädyttömiä tai epäasiallisia, ja käyttäjän on heti poistettava linkki, jos Canon harkintansa mukaan niin päättää.

  Kaikki näillä verkkosivuilla oleva aineisto (mukaan lukien tekstit, musiikki, äänet, valokuvat, grafiikka, kuvat, videot, datakoosteet, digitaaliset ladattavat tiedostot ja ohjelmistot) on Canonin ja sen käyttämien toimittajien omaisuutta sekä eurooppalaisten, japanilaisten ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamaa.

  Kolmannen osapuolen aineistot ovat kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien alaisia.

  Canon luovuttaa asiakkaalle oikeuden näyttää ja ladata verkkosivujen aineistoa vain asiakkaan henkilökohtaiseen ja epäkaupalliseen käyttöön edellyttäen, että asiakas ei muokkaa tai luo aineistosta minkäänlaisia johdannaistuotteita, toista tai aseta julkisesti näytteitä, esitä tai levitä tai mitenkään muutoin käytä niitä julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen. Verkkosivujen aineiston käyttäminen missä tahansa muussa sivustossa tai verkkoympäristössä mihinkään tarkoitukseen on kielletty.

  Jos käyttäjä haluaa käyttää aineistoa edellä mainittujen valtuuksien ulkopuolella, käyttäjän on hankittava etukäteen lupa aineiston tekijänoikeuden haltijoilta tai sen käyttöoikeuden myöntäjältä eli Canonilta, Canonin toimittajilta tai muilta.

  Jos käyttäjä haluaa lainata suoraan jotain sisällön osaa painetussa aineistossa, kuten lehdissä, hänen on pyydettävä siihen lupa ottamalla yhteys Web-vastaavaan osoitteessa new.media@canon-europe.com. Jos käyttäjä haluaa julkaista jonkin aineiston osan CD-levyllä tai muulla tietovälineellä, käyttäjän on määritettävä, minkä osan aineistosta käyttäjä haluaa julkaista.

  Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Canonille ja Canon-konserniyhtiölle kaikki vaatimukset, menetykset ja vahingot, jotka aiheutuvat kohdan 4 rikkomisesta.

  Canon ei anna lupaa kolmannen osapuolen aineiston käyttöön henkilökohtaisiin ja/tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Kolmannet osapuolet voivat antaa omien aineistojensa käyttöluvan.

    Alkuun up-arrow

  4. Vastuuvapausilmoitus

  Canon sulkee täten pois kaikki Canonin verkkosivuihin liittyvien palveluiden toimittamista, väitettyä toimittamista tai toimittamatta jättämistä tai toimittamisen viivästymistä koskevat samoin kuin kaikki Canonin verkkosivujen tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta koskevat takuut, lausumat ja muut ehdot, jotka ilman tätä kohtaa 5 mahdollisesti olisivat voimassa Canonin ja käyttäjän välillä tai joiden muutoin voitaisiin hiljaisesti tai muutoin katsoa sisältyvän näihin ehtoihin tai johonkin liitännäissopimukseen joko lainsäädännön tai käytänneoikeuden nojalla tai muutoin. Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, että hän käyttää Canonin verkkosivuja omalla yksinomaisella riskillään ja että Canon ei takaa Canonin verkkosivujen vastaavan käyttäjän tarpeita tai Canonin verkkosivujen olevan käytettävissä jatkuvasti tai niiden olevan virheetön tai turvallinen. Kaikki sisältö ja palvelut, jotka Canon tarjoaa verkkosivuillaan tai niiden yhteydessä, tarjotaan "SELLAISINA, KUIN NE OVAT" ja "SELLAISINA, KUIN NE OVAT SAATAVISSA", eikä Canon anna minkäänlaisia nimenomaisia tai hiljaisia lausumia eikä hyväksymisiä Canonin verkkosivuilla olevasta sisällöstä tai palveluista tai niistä sisällöistä tai palveluista, jotka ovat käytettävissä Canonin verkkosivujen kautta. Canon pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa yksinomaisen harkintavaltansa nojalla mitä tahansa Canonin verkkosivujen yhteydessä tarjottavia sisältöjä tai palveluja.

    Alkuun up-arrow

  5. Vastuu

  Canon, mikään muu osapuoli (siitä riippumatta ovatko ne mukana näiden Canonin verkkosivujen luomisessa, tuottamisessa, ylläpitämisessä tai toimittamisessa) eikä mikään Canon-konserniin kuuluvista yhtiöistä tai kukaan niiden virkailijoista, johtajista, työntekijöistä, osakkeenomistajista tai edustajista ota vastuuta minkään suuruisesta tai minkäänlaisesta tappiosta tai vahingosta, joka voi aiheutua käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta vahingosta, rangaistuksenluontoisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta), tai tulojen, voittojen, goodwillin, tietojen, sopimusten tai varojenkäytön menetyksestä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tai jollakin tavoin liittyy liiketoiminnan keskeytymiseen siitä riippumatta, onko se muuhun kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta (mukaan lukien rajoittamaton tuottamusvastuu), sopimukseen perustuvaa vastuuta tai muutoin näiden Canonin verkkosivujen yhteydessä tai joka jollain tavalla liittyy niiden käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää Canonin verkkosivuja tai niiden käytön seurauksiin tai Canonin verkkosivuihin liitettyyn muuhun sivustoon tai tällaisilla sivustoilla olevaan aineistoon mukaan lukien esimerkiksi tappio tai vahingot, jotka aiheutuvat viruksista, jotka voivat saastuttaa käyttäjän tietokonelaitteet, ohjelmistot, datan tai muun omaisuuden sen vuoksi, että käyttäjä käy Canonin verkkosivuilla, käyttää niitä tai selaa niitä, tai sen vuoksi, että käyttäjä lataa aineistoa Canonin verkkosivuilta tai niihin liitetyistä muista sivustoista. Edellä mainittu ei vaikuta asiakkaalle lakisääteisesti kuuluviin oikeuksiin.

  Canon ei vastaa Canonin verkkosivuihin liitettyjen ja/tai niillä mainittujen kolmannen osapuolen tietojen tarkkuudesta ja asiasisällöstä. Linkit ja viittaukset tarjotaan vain tiedoksi. Canon ei pysty vaikuttamaan kolmannen osapuolen sivustojen sisältöön eikä ota vastuuta minkään suuruisesta tai minkäänlaisesta tappiosta tai vahingosta, joka voi aiheutua käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle näiden tietojen käyttämisestä. Mikään näissä ehdoissa ei poista eikä rajoita Canonin vastuuta seuraavissa tapauksissa: (i) tuottamuksesta aiheutuva kuolema tai henkilövahinko, (ii) petos tai (iii) vastuu, jota ei voida sulkea pois eikä rajoittaa siihen sovellettavan lain nojalla.

    Alkuun up-arrow

  6. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

  Jos asiakas rekisteröityy johonkin tämän Canonin verkkosivuston osioon, hän suostuu antamaan Canonille rekisteröintilomakkeessa pyydetyt, todenmukaiset tiedot. Tarkemmat tiedot siitä, miten Canon käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi, esitetään kohdassa TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ.


  TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

  Canon, joka käsittää tämän kohdan 7 tarkoituksessa myös Canon Europe Ltd:n, käyttää asiakkaan lomakkeilla tai muuten Canonin verkkosivuston kautta lähettämiä tietoja tarjotakseen palveluja, joita asiakas on pyytänyt Canonin verkkosivustosta.

  Canon ja sen tytäryhtiöt tai edustajat voivat käyttää näitä tietoja aika ajoin markkinointitarkoituksissa tai ilmoittaakseen sinulle muista sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka saattaisivat mielestämme kiinnostaa sinua. Asiakas voi itse määrittää, haluaako hän saada tällaisia tietoja, valitsemalla rekisteröintilomakkeesta asianomaisen valintaruudun. Mikäli nämä tiedot toimitetaan sähköpostitse, asiakas voi halutessaan lopettaa viestien tilauksen poistamalla osoitteensa postituslistalta. Asiakkaan henkilötietoja voidaan yhdistää selaintietoihin tai välittää muille Canonin tytäryhtiöille tai kolmansille osapuolille (kuten isännöintipalvelujen tarjoajille) edellä ja evästekäytännössä mainittuja tarkoituksia ja ryhmähallintoa varten. Tämä voi tarkoittaa tietojen siirtämistä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotkin vastaanottajista voivat sijaita maissa, joissa ei ole vastaavia tietosuojalakeja kuin EU-maissa.

  Vakuutamme kuitenkin, että tietojesi luottamuksellisuus ja turvallisuus on suojattu tarvittavin toimenpitein. Canon on sitoutunut huolehtimaan asiakkaan tietosuojasta. Asiakkaan henkilötiedot on tallennettu suojatulle tietokoneelle ja suojattuihin manuaalisiin tiedostoihin, eikä niitä käytetä muuten kuin tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Canonin näiden tietojen tallentamista varten käyttämälle palvelimelle voivat muodostaa yhteyden ainoastaan määrätyt kolmannen osapuolen edustajat, alihankkijat ja/tai Canonin valtuutetut työntekijät Canonin tiukan valvonnan alla (”Valtuutetut henkilöt”).

  Kyseinen palvelin on liitetty internetiin palomuurin välityksellä, joten se ei ole yleisön käytettävissä. Tietokoneellesi tallennetaan evästeitä eli pienikokoisia tiedostoja, joiden avulla kerätään tilastotietoja, mukaan lukien navigointipolut, käyntien määrä, palaavat asiakkaat ja osumat per sivu. Evästeet eivät tallenna muita kuin sellaisia henkilötietoja, jotka annat itse. Ne eivät voi lukea tietoja kiintolevyltä. Käytämme evästeitä määrittääksemme tarjoamiemme tietojen hyödyllisyyttä ja verkkosivustomme käyttäjäystävällisyyttä. Canon ei jaa evästeillä kerättyjä tietoja ulkoisten tahojen kanssa eikä myy niitä kolmansille osapuolille. Jos et halua verkkosivuston tallentavan evästeitä tietokoneellesi, määritä selaimen asetukset niin, että se ilmoittaa evästeistä ennen niiden asentamista. Näin voit estää evästeiden asentamisen.

  Voit myös estää evästeiden asentamisen kokonaan poistamalla ne käytöstä selaimessasi. Mitkään Canonin verkkosivuston osat eivät vaadi evästeiden käyttöä toimiakseen. Canon OY -verkkosivusto käyttää Lead Forensics Limitedin IP-seurantakoodia. Lead Forensics seuraa Canon OY -verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita sekä heidän toimintaansa sivustolla ja antaa Canon OY Limitedille tietoja siitä, mitkä yritykset ovat vierailleet Canon OY -verkkosivustolla, käyttäjän vierailun päivämäärästä ja kestosta kyseisessä yrityksessä sekä Canon OY -sivuston sivut, joilla käyttäjä vieraili. Lead Forensicsin käyttämä IP-seurantatyökalu ei käytä evästeitä. Työkalu tunnistaa verkkosivuston yritysvierailijat vertaamalla IP-osoitteita julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Lead Forensics antaa Canon OY:lle tietoja siitä, MIKÄ yritys on vieraillut Canon OY -verkkosivustolla, ei sitä, KUKA kyseisestä yrityksestä on vieraillut sivustolla.

  Työkalu ei anna eikä voi antaa tietoja siitä, ketkä yrityksen henkilöt ovat vierailleet Canon OY -sivustolla. Canon voi käyttää Lead Forensicsin toimittamia tietoja markkinointitietojen lähettämiseen yrityksille, jotka ovat vierailleet Canon OY -sivustolla. Asiakkaalla on oikeus käyttää, korjata, päivittää tai poistaa omia tietojaan käyttämällä asianmukaista linkkiä omaan profiiliinsa tai lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen  Canon säilyttää asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen niin, että Canon pystyy tarjoamaan asiakkaalle tämän pyytämiä palveluja tai minkä tahansa lain edellyttämän lisäajan. consumer.deletions@canon-europe.com

  Canon voi aika ajoin muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat vaikuttaa asiakkaan henkilötietojen käyttöön. Päivitetty rekisteriseloste on luettavissa Canonin verkkosivustossa ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

  This Privacy Policy may be amended by Canon from time to time. These changes may affect our use of your personal data. Updated Privacy Policy will be available on the Canon Website without prior notification to you.

  Lisätietoja siitä, miten Canon käyttää kuluttajatietoja, on Canonin Kuluttajatietojen tietosuojakäytännössä. Consumer Data Privacy Policy.

  Canonin Online-rekrytointijärjestelmän tietosuojakäytäntö

    Alkuun up-arrow

  7. Tavaramerkki

  Asiakkaalla ei ole oikeutta näyttää eikä millään tavoin käyttää Canonin eikä Canon-konsernin tavaramerkkejä tai logoja ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

    Alkuun up-arrow

  8. Canon (OY) Ltd.

  Canon Oy
  Huopalahdentie 24, Helsinki
  Postiosoite PL 1, 00351 Helsinki

    Alkuun up-arrow

  9. Sovellettava laki

  Näihin ehtoihin sovelletaan Finlanin lakia ja niitä tulkitaan Finlanin lain mukaisesti. Näihin ehtoihin liittyvät kiistat ratkaistaan yksinomaan Finlanin tuomioistuimissa.

    Alkuun up-arrow

  10. Copyright

  Copyright © Canon (OY) Ltd 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Canonin verkkosivuilla tai muissa tukipalveluissa julkaistujen materiaalien ja ohjelmistojen kopiointi, uudelleenlevitys, uudelleenjulkaisu ja muokkaaminen on ankarasti kielletty ilman Canonin kirjallista ennakkosuostumusta.

    Alkuun up-arrow